tisdag 31 januari 2012

EKOLOGISKT

För mig är det en självklarhet att alltid välja ekologiskt och giftfritt när jag handlar och därtill närproducerat i den mån det går.
Men kan man lita på att produkten verkligen är ekologisk?
Svaret är nej.
Idag får man mer betalt för sin vara när man exempelvis odlar ekologiska grönsaker. Produktionen är dyrare för den som odlar och man får inte ut en lika stor skörd /m2 som vid konventionell odling
(vad konventionell odling är kan du läsa om här).
Ekologiskt uppfödda djur väger också mindre än sina kompisar inom den "vanliga" köttproduktionen.
Detta gör att konsumenten får betala ett högre pris i handeln för dessa varor. Självkart tycker jag att det är helt i sin ordning.
Jag betalar gärna lite mer för bra, näringsrik och humant framställd mat. Är det skralt i kassan får jag helt enkelt spara in på något annat.

Det är många som vill sko sig på ekotrenden och försöker lura oss konsumenter att köpa deras produkter till ett högre pris. Företag som utger sig för att vara miljömedvetna men som inte är det.
Detta sker tex genom att använda sig av gröna förpackningar som signalerar ett miljöriktigt val och att märka varan med "ekologisk", "organisk", "naturlig" osv.

En produkt får inte lov att kallas ekologisk om den inte är certifierad och kontrollerad av ett certifieringsföretag.
Det betyder att varan måste följa EUs regelverk för ekologisk mat och sedan vara kontrollerad av tex. KRAV eller Demeter.

Handlar jag i en större matvarubutik ser jag till att den ekologiska varan även är märkt med EU-lövet, KRAVeller Demeters logga. Jag kan då vara helt säker på att jag får det jag betalar för och därmed inte blir lurad.
Coop´s Änglamark och ICA´s i love eco är varumärken som i sig inte garanterar en ekologisk produkt. Se därför även till att den alltid är kontrollmärkt.

Skulle jag handla i en gårdsbutik som marknadsför sina produkter som tex giftfria eller liknande tycker jag dock att detta är helt ok. Jag får helt enkelt lita på odlaren och jag kan iallafall vara säker på att varan är därproducerad. En enskild liten odlare med egen gårdsbutik har helt enkelt för mycket att förlora på att lura mej.
Det kostar ju trots allt en liten slant att vara vara helt godkänd som kravodlare och få använda sig av loggan och odlar man i en väldigt liten skala så kanske det helt enkelt inte är tillräckligt lönsamt att få använda märkningen trots att man odlar utan gift.


  • KRAV-märkt mat
    Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja KRAV-märkt mat bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald
  • I KRAV-godkänd djurhållning stimuleras djurens naturliga behov. Djuren föds upp med höga krav på etik och miljö
  • KRAV-certifierade ekologiska produkter är odlade, kontrollerade och hanterade enligt KRAVs regler för ekologisk produktion.
Mer om KRAV hittar du här.
Demetersymbolen är en märkning för certifiering och kontrollering av biodynamisk odling.
Biodynamiskodling är mer än att bara odla ekologiskt. Man ser till helheten och gården skall fungera som ett slutet kretslopp. 
Växtodling och djurhållning balanserar varandra för att så långt det är möjligt skapa en självförsörjande gårdsorganism. Endast hela gården kan certifieras (i motsats till en särskild gröda eller yta) och specifika metoder och naturliga preparat används för att främja jordens bördighet, växternas vitalitet och djurens hälsa.

Mer om Demeter hittar du här.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar