onsdag 16 maj 2012

Sånt man inte tänker på

I ett gram medelgod jord kan det finnas upp mot 600 miljoner bakterier, svampar och alger. Här finns också 1,5 miljoner smådjur och detta myller av liv är främst koncentrerat till de översta 25 cm av jordlagret.

Är det inte häftigt? Myriader av liv som vi måste vara rädda om. Naturligtvis ska vi alltid vara det men särskilt då vi brukar jorden.
Genom att tillföra bekämpningsmedel och gifter i denna miljö förstör vi mikrolivet i jorden för lång tid fram över och det kan få helt ofattbara följder.
När vi gödslar och tillför organiskt material (kompost, löv, gräsklipp mm) till jorden matar vi inte bara våra växter utan gynnar allt liv i jorden.
Mikroorganismerna återför näringsämnen från döda organismer till jorden och de utför samtidigt ett renhållningsarbete.
Utan detta arbete skulle jorden vara en död mineralmassa med ett täcklager av växt och djurrester.

I en god jord som är rik på mikroorganismer och små djur får vi näringsrika fina grönsaker att växa och trivas, år efter år.
Odla därför alltid giftfritt och tacka dom som gör jobbet därnere i mullen varje gång du drar upp en ståtlig morot!

(Jag har lånat en toppen bok på biblioteket: Odla giftfritt i trädgården av Sissel Hansen, Emil Mohr. Grymt bra! )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar